Virtuálne sídla v Bratislave | Davis & Morgan
+421 2 381 051 22

Virtuálne sídlo Bratislava 3 - Račianska 88 B

Adresa sídla

Račianska 88 B
831 02 Bratislava
Atraktívne virtuálne sídlo s vlastnou recepciou v obchodných priestoroch novej polyfunkčnej budovy. Služby recepcie, reprezentatívne zasadacie priestory a možnosť štýlového označenia obchodným menom na fasáde samotnej budovy predurčujú toto sídlo pre tých najnáročnejších klientov.

Zabezpečujeme

  • Zriadenie sídla, miesta podnikania alebo kontaktnej adresy
  • Služby recepcie každý pracovný deň od 09:00 do 16:00
  • Označenie na poštovej schránke, v priestoroch recepcie a na fasáde budovy
  • Prijímanie, evidencia a úschova zásielok, vrátane notifikácie e-mailom
  • Prenájom zasadacích priestorov

Naše výhody

Garancia stability služieb
Najlepšou garanciou dlhodobej stability poskytovaných služieb je výlučné vlastníctvo nehnuteľnosti, v ktorej virtuálne registračné sídlo poskytujeme.
Prehľad o prijatej pošte
O každej prijatej zásielke budete bezodkladne informovaný e-mailom. Ihneď sa dozviete druh zásielky a iniciály jej odosielateľa tak, aby ste sa mohli urýchlene vhodne zariadiť ohľadom jej vybavenia. Všetky prijaté zásielky sú zaevidované v informačnom systéme, do ktorého budete mať vlastný prístup on-line.
Profesionálny prístup
Naším cieľom sú rýchle, spoľahlivé a cenovo výhodné služby. Na zlepšovaní kvality nami poskytovaných služieb neustále pracujeme. Vďačne načúvame návrhom a pripomienkam našich klientov, ktoré nám umožňujú udržiavať naše služby na najvyššej úrovni.

Cenník služieb

Služby sídla sú rozdelené do 3 balíkov v závislosti
od obsiahnutých doplnkových služieb.
BASIC
OPTIMUM
PREMIUM
Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
Označenie poštovej schránky
Preberanie a úschova poštových zásielok
E-mailová notifikácia o prijatej pošte
On-line evidencia doručenej pošty
Preposielanie zásielok (v SR) - 1x mesačne 2x mesačne
Skenovanie zásielok - 2x mesačne neobmedzene
7 € / mesiac 10 € / mesiac 17 € / mesiac

Doplnkové služby sú realizované na požiadanie a účtované iba v prípade, že nie sú obsiahnuté v aktívnom balíku služieb. Uvedené ceny sú bez DPH. Cena za založenie s.r.o. a ready-made spoločnosť sa nenavyšuje o DPH. Pri objednávke sídla na menej ako 12 mesiacov je účtovaný jednorázový aktivačný poplatok 39 €.

Doplnkové služby

Skenovanie zásielky 1,50 €
Preposlanie zásielok poštou v rámci SR 4 €
Služby recepcie 7 € / mesiac
Reprezentatívne označenie na fasáde budovy 30 € / mesiac
Prenájom zasadacej miestnosti 15 € / hodina

Korporátne služby

Zápis zmeny sídla do Obchodného registra 79 €
Zápis viacerých zmien do Obchodného registra 115 €
Založenie s.r.o. 249 €
Ready-made spoločnosť s.r.o. 490 €

Kompletný cenník

Objednávka sídla - Račianska 88 B

Typ služby:
Interval platieb:
Názov firmy: *
   
Meno: *
E-mail: *
Telefón:   *

Poznámka:
Doplnkové služby:   
Korporátne služby:   


Výsledná cena: 120