Realizácia zmien v obchodnom registri | Davis & Morgan
+421 2 381 051 22

Changes in the Commercial Register

We’ll ensure the right changes to company details registered in the Commercial Register in Slovakia are done correctly, so that you only need to provide us with the details you want to change and sign the documentation we complete for you. Prices include court fees for registering changes to details in the Commercial Register and apply to limited liability companies. Prices are determined on a case-by-case basis for other legal forms. Prices are exclusive of VAT.

Zmena predmetu činnosti
Rozšírenie alebo zúženie predmetu činnosti spoločnosti v prípade voľných živností. V prípade viazaných / remeselných živností alebo činností podľa osobitných predpisov (dopravná licencia, bezpečnostná služba) je cena určená individuálne.
cena: 110 €
Objednať
Zmena obchodného mena
Nové obchodné meno by nemalo byť rovnaké alebo zameniteľné s iným obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri. Zmenu obchodného mena je potrebné ohlásiť na daňovom úrade.
Cena: 90 €
Objednať
Zmena spoločníkov, prevod obchodného podielu
Zariadenie prevodu obchodného podielu alebo jeho časti medzi spoločníkmi alebo na osobu mimo spoločnosti.
cena: 110 €
Objednať
Zmena konateľov
Odvolanie a / alebo vymenovanie osoby do funkcie konateľa spoločnosti s požadovanou účinnosťou. Nevyhnutnosťou je tiež ohlásenie na daňovom úrade.
cena: 100 €
Objednať
Zmena sídla
Najčastejšie realizované zmena, ktorá si okrem zápisu v obchodnom registri nevyhnutne vyžaduje aj ohlásenie na daňovom úrade.
cena: 90 €
Objednať
Zmena osobných údajov
V prípade zmeny adresy trvalého pobytu alebo zmeny priezviska z dôvodu výdaja je potrebne aktualizovať údaje zapísané v obchodnom registri.
cena: 90 €
Objednať
Zvýšenie základného imania
Kým v minulosti prevažovala snaha o zníženie základného imania, v súčasnosti sú aktuálne snahy o jeho zvýšenie vzhľadom na novú legislatívnu úpravu. Atraktívnou métou je 25000,- EUR.
cena: 120 €
Objednať
Iné zmeny
Zriadenie prokúry v spoločnosti, zmena spôsobu konania štatutárneho orgánu v mene spoločnosti, realizácia rozdelenia alebo zlúčenia spoločností, zmena právnej formy spoločnosti.
cena: dohodou
Objednať

Zápis viacerých zmien súčasne

V prípade, že potrebujete perspektívne realizovať viacero zmien v spoločnosti, je vhodné ich realizáciu spojiť do jedného návrhu. Takéto riešenie prináša úsporu nákladov v podobe súdneho poplatku. Vzťahuje sa na zmeny v spoločnosti s ručením obmedzeným a nezahŕňa tzv. iné zmeny v spoločnosti (zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy).
cena: 130 €

Objednávka zmien v spoločnosti

Typ služby:IČO firmy: *
E-mail: *
Telefón:   *
Poznámka:


Výsledná cena: 0 €