Založenie spoločnosti | Davis & Morgan
+421 2 381 051 22

Company Incorporation

Establishing a company is a complex and drawn out process due to the constantly shifting legislative requirements and the rigorous and formal bureaucratic processes involved. Thanks to the advantages of certified electronic filing, we are able to get through the process at less cost than if you did it yourself.

Limited liability company

Najbežnejšia forma obchodnej spoločnosti na Slovensku. Z hľadiska daňovo-odvodového zaťaženia stále atraktívna. Najväčšou výhodou je ochrana Vášho osobného majetku, ktorý je právne oddelený od záväzkov z podnikateľskej činnosti spoločnosti.
Proces založenia spoločnosti s ručením obmedzeným trvá približne 12 pracovných dní.
cena: 249 €
I’M INTERESTED IN INCORPORATING S.R.O. (LLC)

Joint-stock company

Prestížna forma obchodnej spoločnosti, ktorá zabezpečuje značnú anonymitu jej skutočných vlastníkov. Vďaka výške základného imania nepodlieha viacerým administratívnym obmedzeniam. Pre jej založenie sa vyžaduje spísanie notárskej zápisnice na Vaše náklady.
Proces založenia súkromnej akciovej spoločnosti trvá približne 12 pracovných dní.
cena: 899 €

Price includes

  • court fees (administrative stamp) for registration in the Commercial Register
  • administrative fees for an unlimited number of freely available lines of business
  • professional consultation in the process of establishing a limited liability company,
  • completion of all documentation needed to establish a limited liability company,
  • requesting consent from tax authorities to establish a limited liability company in instances defined by law,
  • securing certificates for registered lines of business for your company from the Trade Licensing Office,
  • filing of the petition to record the company in the Commercial Register and payment of court fees,
  • company registration with the tax authorities for corporate income tax purposes.

The price does not include restricted / craft lines of business, for which there is a separate €15 charge for each additional restricted / craft line of business that is added.

Virtual office

Take advantage of the great price we offer on our basic virtual office package when ordering your new company.

Račianska 88 B, 831 02 Bratislava 7 € / mesiac
Košická 52/A, 821 08 Bratislava 9 € / mesiac
Tallerova 4, 811 02 Bratislava 12 € / mesiac

I’m interested in incorporating services

Legal entity:

Name: *
E-mail: *
Phone:   *
Note: